JK Cholupice - Příměstský tábor

- Příměstský tábor 2018 -

                             

Ahoj kluci a holky,
opět jsme tady s již IX. ročníkem dětských příměstských táborů u koní. Jako každý rok si řekneme, jak se o koně starat, čistit je, vše potřebné o péči a zdraví koně, vyzkoušíme si práci ve stájích, která ke koníkům bezprostředně patří anaučíme se v kostce základní znalosti o plemenech, barvách, stručně probereme teorii ježdění, jezdecké disciplíny a další využití koně v dnešní době. Děti samozřejmě nepřijdou o jízdu na koni pod odborným dohledem.Opět se můžete těšit na spoustu her, poznávání nových kamarádů a kamarádek.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-14 let, mladší a starší po konzultaci s rodiči.

Z kapacitních důvodů rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášených minimálně 10 dětí, tábor se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě vám bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

Turnusy:

I.    9.7. - 13.7.2018                                    
II.   16.7. - 20.7.2018                                    
III.   23.7. - 27.7.2018
IV.   6.8. - 10.8.2018
V.   13.8. -  17.8.2018      
VI.  20.8. - 24.8.2018

Platební termíny a ceny:

Cena za dítě přihlášené do 31.5.2018 je 3 300 Kč
- nevratná záloha do 31.5.2018 je 1 000 Kč
- doplatek tábora splatný do 20.6.2018 je 2 300 Kč + 230 Kč v případě objednání stornopoplatku

Cena za dítě přihlášené po 31.5.2018 je 3 700 Kč + 230 Kč v případě objednání stornopoplatku

Za přihlášené dítě je považováno to, které má do 31.5.2018 odevzdanou vyplněnou závaznou přihlášku a uhrazenou platbu tj. do 31.5.2018 nevratnou zálohu 1 000 Kč a do 30.6.2018 doplatek tábora tj. 2 300 Kč !!!

Nedodržení platebních termínů bude považováno za ztrátu zájmu a pobyt se automaticky ruší!!!

Storna (vracení záloh)
Zálohu vám vrátíme v plné výši, pokud by se tábor rušil z důvodu nedostatku přihlášených dětí tj. po uzávěrce přihlášek.
 
Stornopoplatky: Vzhledem k množícím se dotazům rodičů na možnosti vrácení části zaplacené ceny v případě absence dítěte na některém dni v průběhu týdne, nabízíme možnost připojištění storna při zrušení či přerušení tábora za cenu 46 Kč/den, kdy se i při bezdůvodné celodenní absenci vrací za každý takovýto den částka 440 Kč z platby za tábor. Neúčast dítěte je však nutno nahlásit, a to nejpozději do 9:00 hod. daného dne buď telefonicky či sms zprávou na tel: 777 177 133 nebo e-mailem na adresu jkcholupice@centrum.cz. Toto připojištění není povinné, není součástí ceny tábora a je nutné je označit na závazné přihlášce a uhradit zároveň s touto. Lhůta pro vyplacení storno poplatků je 14 dní od nahlášení neúčasti na táboře.

V ceně tábora je zahrnuto základní cestovní pojištění, obědy, svačiny, pitný režim, jízda na koni (nikoliv výcvik) a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu.

Všechny naše prázdninové pobyty lze hradit pomocí zaměstnaneckých benefitů či fondů FKSP, může se jednat o kompletní či částečnou úhradu. V případ této situace uveďte do poznámky v přihlášce nebo v e-mailové zprávě informaci o  způsobu platby. Následně prosíme o zaslání přesných fakturačních údajů. Fakturu připravíme a zašleme poštou na vaši adresu či adresu zaměstnavatele.

Stravování:
Obědy budou dováženy z nedaleké restaurace a ještě teplé budou rozdávány v objektu JK Cholupice. Svačiny budou formou pečiva, másla, džemu, tavených sýrů, sušenek, jogurtů, ovoce či zeleniny.

Jezdecký výcvik:
Dále pro Vás máme možnost zaplatit si lekci (15 minut) výcviku na lonži za 200 Kč. Jelikož máme omezenou kapacitu dětí, které by bylo možné denně takto učit jízdě na koni, je možné společně s doplatkem tábora předplatit maximálně 3 výcviky dopředu. Pokud byste měli zájem o více jízd, prosím zaškrtněte toto v přihlášce a dle zájmu ostatních  budete v případě volné kapacity upřednostněni. Další objednání výcviku na lonži budou možná až vzhledem k obsazenosti a budou probíhat pouze osobně, ráno při předávání dětí v daný den. Chceme tímto opatřením předejít situacím, kdyby si několik táborníků předplatilo výcvik na každý den, a pak by byl někdo, na jehož výcvik na lonži by se nedostalo.

Objednání výcviku zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 30.6.2018

Co s sebou?

 • Oblečení – prosím, zvolte vhodné podle aktuálního počasí
 • Šátek – aby s ním šly zavázat oči (na hry)
 • Ešus nebo jinou nádobu na jídlo + lžíci (příbor)
 • Boty – opět reagujeme na zkušenosti z loňska, dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají, jinak nebudeme moct dítě pustit na koně.
 • Pokrývku hlavy při slunečném počasí
 • Dlouhé kalhoty na převlečení – doporučujeme všem, ale povinně pro ty, kteří budou chtít výcvik. Je to kvůli tomu, aby se dětem neodíraly nohy o třmenové řemeny. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny či džíny přiléhavé u kotníků.
 • Pokud vlastníte, dobrá je rovněž dobře padnoucí přílba – jezdecká nebo cyklistická!
 • Na pátek s sebou masky a kdo chce, tak může i něco na mls (bonbony, chipsy, sušenky, oblíbené pití – zkrátka, co máte rádi), samozřejmě nepovinné, neboť máme i vlastní zásobování

Pravidla

Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, tábor pro takové dítě končí bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni.
Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost. Nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího).

Předpokládaný harmonogram:

 • 8:00 – 9:00 – příjezdy dětí do JK Cholupice
 • 9:00 – 12:00 – dopolední program
 • 12:00 – 13:00 – oběd
 • 13:00 – 15:00 – první část odpoledního programu
 • 15:00 – 15:30 – svačina
 • 15:30 – 17:00 – druhá část odpoledního programu
 • 17:00 – 18:00 – předávání dětí zpět rodičům

Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.
 .

Přihlášení na tábor:
Přihlášku najdete ke stažení na této straně dole.a přihlásit se na náš tábor je možné dvěma způsoby:
1) elektronicky prostřednictvím e-mailu jkcholupice@centrum.cz
    toto je námi preferovaný způsob přihlášení na tábor
2) vytištěnou a vyplněnou papírovou přihlášku odešlete na naši adresu
    Jezdecký klub Cholupice, Ke křížku 91,Cholupice – Praha 12     143 00.

Jak platit:
Přihlášky, zálohy a platby provádějte prosím bankovním  převodem, vkladem na pobočce, nebo poštovní poukázkou na oddílové číslo účtu: 163361388/0600. Do předmětu napište „TABOR-příjmení dítěte (bez diakritiky) + římskými číslicemi turnus tábora“ a jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.
Platby v hotovosti s výjimkou na poslední chvíli přihlášených dětí, nebo po předchozí dohodě nepřijímáme.


První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte prosím
- protokol o převzetí účastníka příměstského tábora u koní, jehož součástí je i prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 3 dnů, podepisují rodiče)
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (lékařské potvrzení)
- kopii kartičky pojištěnce.

Posudek o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) má platnost jednoho roku. Máte-li tedy zdravotní potvrzení ze školy v přírodě apod. letošního data, není třeba vystavovat nové.

Jezdecký klub Cholupice se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu a pro účely jejich pojištění.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 777 177 133 nebo e-mailu: jkcholupice@centrum.cz.

Těšíme se na vás,
předseda jezdeckého klubu
Tomáš Duchoň a kolektiv

Noc na ranči
Ze čtvrtka na pátek bude možnost ve vybraných turnusech a pro omezený počet dětí přespání v klubovně. Večerní a ranní program při této akci bude korespondovat s programem při našich víkendových akcích, kdy se děti budou podílet na večerním zavádění a krmení koní a rovněž pak následně na ranním krmení a vyvádění koní do výběhů.

Zájem o noc na ranči zaškrtněte v přihlášce a zaplaťte spolu s doplatkem tábora tj. do 30.6.2018

Navíc sebou věci osobní hygieny, karimatky a spací pytle!!!

Cena 350 Kč, která zahrnuje rovněž čtvrteční večeři a páteční snídani

Čtvrtek
18:00 – 19:00   večerní zavádění a krmení koní
19:00 – 20:00   večeře
20:00  - 21:00   večerní program
21:00 – 21:30   osobní hygiena
21:30 – 22:00    večerka
Pátek
6:00 – 6:30  - budíček, krmení koní
6:30 – 7:00  - ranní hygiena a vyvádění koní
7:00 – 8:00  - snídaně

 

 

             

 

- KE STAŽENÍ -

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

PROTOKOL O PŘEVZETÍ ÚČASTNÍKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPÙSOBILOSTI