JK Cholupice - Víkend

- Víkend u koní 2015 -

                             

Víkend u koní:  
Opět se můžete těšit na vyjížďky na koních i samotný výcvik na jízdárně. práce ve stájích, které ke koníkům bezprostředně patří, hry, soutěže a setkání se starými známými a poznávání nových kamarádů a kamarádek.
Tato akce je vhodná pro děti od 6 let.

Kapacita:
Z důvodu maximálního počtu 12 dětí rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení částky.

Termíny:

I.    12.-13.9 2015   ( 2 dny )       cena 1 800 Kč
Termín odevzdání přihlášek a splatnost víkendu u koní je nejpozději do středy 9.9.2015
V ceně víkendu u koní je zahrnuto základní cestovní pojištění, obědy, svačiny, pitný režim, jízda na koni, vyjížďky i výcvik a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu.

II.    26.-28.9 2015  ( 3 dny )       cena 2 700 Kč
Termín odevzdání přihlášek a splatnost víkendu u koní je nejpozději do pátku 18.9.2015
V ceně víkendu u koní je zahrnuto základní cestovní pojištění, obědy, svačiny, pitný režim, jízda na koni, vyjížďky i výcvik nikoliv  a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu.
 
Co s sebou?
Oblečení – prosím, zvolte vhodné podle aktuálního počasí
Ešus nebo jinou nádobu na jídlo + lžíci (příbor)
Boty –dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Bez nich nebudeme moct dítě pustit na koně.
Dlouhé kalhoty na převlečení –  kvůli tomu, aby se dětem neodíraly nohy o třmenové řemeny. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny či džíny přiléhavé u kotníků. Pokud máte cyklistickou přilbu je dobré si jí přinést.

Jestliže dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, pobyt u koní pro takové dítě končí bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni.
Za nevhodné chování považujeme kouření (které je přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost, nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího)

Předpokládaný harmonogram  12-13. 9.2015:
Sobota
8:00 – 9:00 - příjezdy dětí to JK Cholupice
9:00 – 12:00 - dopolední program (práce ve stájích, jezdecký výcvik na jízdárně,vyjížďka do lesa)
12:00 – 13:00 - oběd
13:00 – 15:00 - první část odpoledního programu
15:30 – 16:00 - svačina
16:00 – 18:00 - podvečerní program (projížďka na koních,zavádění koní, večerní krmení koní)
18:00 – 19:00 - večeře
19:00 – 21:00  - večerní program
21:00 – 21:30  - večerka
Neděle
7:00 – 7:30  - budíček + rozcvička, ranní hygiena
7:30 – 8:00  - krmení koní 
8:00 – 9:00  - snídaně
9:00 – 12:00 - dopolední program (práce ve stájích, jezdecký výcvik na jízdárně,vyjížďka do lesa)
12:00 – 13:00 - oběd
13:00 – 16:00 - odpolední program
Od 16:00 hod. předávání dětí zpět rodičům
Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

Předpokládaný harmonogram  26-28. 9.2015

Sobota
8:00 – 9:00 - příjezdy dětí to JK Cholupice
9:00 – 12:00 - dopolední program (práce ve stájích, jezdecký výcvik na jízdárně,vyjížďka do lesa)
12:00 – 13:00 - oběd
13:00 – 15:00 - první část odpoledního programu
15:30 – 16:00 - svačina
16:00 – 18:00 - podvečerní program (projížďka na koních,zavádění koní, večerní krmení koní)
18:00 – 19:00 - večeře
19:00 – 21:00  - večerní program
21:00 – 21:30  - večerka

Neděle
7:00 – 7:30  - budíček + rozcvička, ranní hygiena
7:30 – 8:00  - krmení koní 
8:00 – 9:00  - snídaně
9:00 – 12:00 - dopolední program (práce ve stájích, jezdecký výcvik na jízdárně,vyjížďka do lesa)
12:00 – 13:00 - oběd
13:00 – 15:00 - první část odpoledního programu
15:30 – 16:00 - svačina
16:00 – 18:00 - podvečerní program (projížďka na koních,zavádění koní, večerní krmení koní)
18:00 – 19:00 - večeře
19:00 – 21:00  - večerní program
21:00 – 21:30  - večerka

Pondělí
7:00 – 7:30  - budíček + rozcvička, ranní hygiena
7:30 – 8:00  - krmení koní 
8:00 – 9:00  - snídaně
9:00 – 12:00 - dopolední program (práce ve stájích, jezdecký výcvik na jízdárně,vyjížďka do lesa)
12:00 – 13:00 - oběd
13:00 – 16:00 - odpolední program
Od 16:00 hod. předávání dětí zpět rodičům
Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

 

Přihlášení na víkend u koní:

Přihlášku najdete ke stažení na této straně dole.a přihlásit se k nám je možné dvěma způsoby:
1) elektronicky prostřednictvím e-mailu jkcholupice@centrum.cz
    toto je námi preferovaný způsob přihlášení na tábor
2) vytištěnou a vyplněnou papírovou přihlášku odešlete na naši adresu
    Jezdecký klub Cholupice, Ke křížku 91,Cholupice – Praha 12     143 00.

Jak platit:

Přihlášky, zálohy a platby provádějte prosím bankovním  převodem, vkladem na pobočce, nebo poštovní poukázkou na oddílové číslo účtu: 163361388/0600. Do předmětu napište „VÍKEND-příjmení dítěte (bez diakritiky) + římskými číslicemi turnus víkendu“ a jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.
Platby v hotovosti s výjimkou na poslední chvíli přihlášených dětí, nebo po předchozí dohodě nepřijímáme.

První den nástupu dítěte na akci odevzdejte prosím:

- protokol o převzetí účastníka víkendu u koní, jehož součástí je i prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 3 dnů, podepisují rodiče)
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (lékařské potvrzení)
- kopii kartičky pojištěnce.

Posudek o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) má platnost jednoho roku. Máte-li tedy zdravotní potvrzení ze školy v přírodě apod. letošního data, není třeba vystavovat nové.
Jezdecký klub Cholupice se v souladu s § 5 odst. 1 a násl. zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu a pro účely jejich pojištění.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 777 177 133 777 177 133 FREE   nebo e-mailu: jkcholupice@centrum.cz.

Těšíme se na vás,
předseda jezdeckého klubu
Tomáš Duchoň a kolektiv

 

 

             

 

- KE STAŽENÍ -

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

PREVZETÍ ÚCASTNÍKA